Wednesday, March 19, 2008

senggara loji-PENYELENGGARAAN TAK BERPUSAT – BERSEPADU


PENYELENGGARAAN TAK BERPUSAT – BERSEPADU
Kelebihan
Kos pekerja dapat dijimatkan dengan meletakkan 5 penyelenggaraan di bawah 1 penyelenggaraan.
Pekerja akan mahir kerana dapat menyelnggarakan berbagai jenis peralatan.
Tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai
Kerja penyelenggaraan akan diambil oleh pekerja lain jika seseorang pekerja penyelenggaraan tiada.
Dapat memudahkan pemantauan kerana berada dalam satu unit.
Pengagihan tahap kerja dan scope kerja dilakukan oleh jurutera dan ia bertanggungjawab sepenuhnya.

Kekurangan
Kos penyelenggaraan akan bertambah kerana 5 penyelenggaraan diletakkan dalam 1.
Arahan kerja penyelenggaraan lambat dikerluarkan.
Hubungan anatara pekerja penyelenggaraan dengan pengeluaran tidak bergitu mesra.
Latihan sukar diberikan kepada pekerja kerana mereka memerlukan masa yang lama bagi memahirkan diri dalam sesuatu penyelenggaraan,
Selain itu, mereka juga berdepan dengan pelbagai penyelenggaraan alatan dan ini akan melambatkan proses penyelenggaraan tersebut.
Perhubungan komunikasi adalah lambat dan sukar kerana sebarang kerosakkan lambat untuk dilaporkan
Penyelenggaraan akan menjadi lambat untuk diperbaiki pada sesuatu masa tertentu dengan kuantiti sekaligus.

No comments:

cit chat....

peta ipoh-perak